Fundacja Nowe Teraz

Salon Dłużnika


Fundacja Nowe Teraz otwiera drzwi do skutecznego programu Salon Dłużnika, który ma za zadanie przywrócić dłużnika do normalnego funkcjonowania. Program przeznaczony jest osób fizycznych, dla rolników, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorstw.

Celem Fundacji Nowe Teraz jest propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie promowania rozwoju przedsiębiorczości, w tym m.in.:


  • Prowadzenie różnorodnych form poradnictwa prawno-społecznego
  • Pomoc w wychodzeniu z zadłużenia dla przedsiębiorców
  • Popularyzowanie międzynarodowych standardów w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego rozwoju
  • Inicjowanie działań z zakresu edukacji prawnej, księgowej, marketingowej

Salon Dłużnika - bezpłatna pomoc prawna

Potrzebujesz pomocy doświadczonego doradcy?


Możesz wysłać nam zapytanie, a my przekażemy je do prawnika, który opracuje temat i wyśle Ci propozycję rozwiązania sprawy. Wskażemy możliwe rozwiązania.

Podmiotem prowadzącym stronę www.salondluznika.pl jest jest Fundacja Nowe Teraz z siedzibą w Warszawie (00-108), ul. Zielna 39, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000495968NIP 5252585787 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wypełnienie formularza kontaktowego z zaznaczeniem odpowiednich klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest tożsame z akceptacją Polityki prywatności . Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne.