Kontakt

Fundacja Nowe Teraz

ul. Zielna 39

00-108 Warszawa

e-mail: sekretariat@noweteraz.pl

tel.: +48 574 662 644

Podmiotem prowadzącym stronę www.salondluznika.pl jest jest Fundacja Nowe Teraz z siedzibą w Warszawie (00-108), ul. Zielna 39, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000495968NIP 5252585787 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wypełnienie formularza kontaktowego z zaznaczeniem odpowiednich klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest tożsame z akceptacją Polityki prywatności . Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne.